Korona virüs (Covid19) nedeniyle birçok işyeri önlem amacıyla geçici bir süreliğini kepenk indirdi ve binlerce iş yeri kapandığı için çalışanlar kira ödeyemez duruma geldi. Kiralanan konutu, kiracı konut olarak kullanmaya devam ettiği sürece kira ödeme borcu ortadan kalkmaz.Kiralanan yer kullanmasa bile mesela uzun süre tatile çıktığı, mesela askere gittiği dönemde dahi kirayı ödemeye devam eder.

İşyeri kiracıları için Çözüm Var Mı ?

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni tedbir paketine göre, 1 Mart 2020’den 30 Haziran 2020’ye kadarki süreçte iş yeri kira bedelinin ödenememesi nedeniyle kira sözleşmeleri feshi edilemeyecek, bu durum tahliye sebebi olamayacak. İş yeri kiracıları dükkanları kapalı kaldığı için kiralarını ödeyemeyecekleri için kanun koyucu 30 Haziran 2020’ye kadar zaman kazanmış olacaklar. Ancak kanun koyucu 30 Haziran 2020’den sonra kira erteleme imkanı vermediği için kiracı gecikmiş aylar kiralarıyla beraber Temmuz ayı kirasını da ödemek zorunda kalacak. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kanun koyucunun bu konuda yeni kararlar alması durumunda süreç yeniden değerlendirilmelidir.

Peki ev kiracıları için bir çözüm var mı ?

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle çıkarılan kanunlar ile yeni tip Korona virüs (Covid19)’un Türkiye’de görülmesi sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlemeler yapıldı. Buna göre, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim de dahil olmak üzere bir çok hukuksal başvuru 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu.

İşte kiracılar çıkan bu kanun maddesinden yararlanarak Mart ve Nisan kiraları ödemezlerse tahliye edilemezler. Mayıs tarihinde eğer ev sahibi noter yolu ile ihtar çekme yoluna giderse, Kiracılar 6098 Sayılı Kanun’un 352. maddesine göre bir kira döneminde 2 haklı ihtar şartı oluşana kadar tahliyenin önüne geçmiş olurlar.

Ev sahibinin de bu hakkını kullanabilmesi için, ödenmemiş iki kira için kiracısına iki kere ihtar çekmiş olması zorunludur.

DİKKAT: Burada ele alınan konular bilgi vermek amacı ile yayınlanmıştır, konu ile ilgili mutlaka hukuksal yardım alınmalı ve avukata danışılmalıdır.